O nás

Váš partner pro zadávání veřejných zakázek

Společnost Unitender, s.r.o.

Společnost Unitender, s.r.o., zajišťuje odborné zastupování zadavatele v úkonech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek dle Zákona o zadávání veřejných zakázek již třináctým rokem. Společnost zajišťuje bezchybný průběh zadávacího řízení a zadavateli předá kompletní archivní dokumentaci, která obsahuje všechny povinné i doporučené dokumenty, pro kontrolu státních orgánů při dohledu nad čerpáním veřejných prostředků.

Společnost rovněž zajišťuje komplexní služby v oblasti dotací a to od přípravné fáze (posouzení záměru, zpracování žádosti vč. příloh), přes fázi realizace projektu (vedení dokumentace projektu, administrace změn, monitorovací zprávy), po fázi ukončení realizace projektu (monitoring projektu, výkaznictví).

Pro privátní sektor společnost Unitender, s.r.o., zajišťuje výběrová řízení s důrazem kladeným na podrobné posouzení cenové části nabídek dodavatelů, vyhodnocení požadavků privátního zákazníka, výhodnosti nabízených služeb dodavatelů a posouzení návrhu smluv o dílo.

Společnost Unitender, s.r.o., je vedená pod spisovou značkou C. 18143 u Krajského soudu v Ostravě.